Öğrenci Dekanlığı

Haliç Üniversitesi olarak, kendini geliştirme fikrini içselleştirmiş, çevreye duyarlı ve entelektüel insan yetiştirmenin çabası içerisindeyiz. Bu yapının bir parçası olarak amacımız, siz öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel gelişimlerini sağlamak, üniversiteli olma bilincini ve Üniversitenize aidiyet bilincinizi desteklemek, öğrenim yaşamını kolaylaştırmak, sorunlarınıza etkin çözümler sunarak dinamik bir üniversite ortamının oluşmasına katkı sağlamaktır. Bunun için Öğrenci Dekanlığı olarak yapılanmış ve faaliyetlerimize başlamış bulunuyoruz.

En önemli paydaşımız olan siz öğrencilerimizi önemsiyor, üniversite hayatınızda ve mezun olduktan sonraki meslek hayatınızda mutlu ve başarılı olabilmeniz, insanlığa katma değer üretebilmeniz için yanınızdayız.

ETKİNLİK TAKVİMİ