Ana Sayfa

ADAY ÖĞRENCİ

Etik Değerler

  

  Öğrenciler üniversitemiz ailesinin bireyleri olarak görev ve sorumluluklarını bilirler.

  Üniversitenin genel kurallarına yönelik verdikleri söze sadık kalırlar.

  Ders ve benzeri eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde görev ve sorumluluklarını yerine getirirler.

  Sınavlarda kopya çekmezler, kopya çekmeye teşebbüs etmezler ve kopya çekilmesine yardımcı olmazlar.

  Akademik ve idari personel ile muhatap olduklarında sağlıklı bir iletişim kurarak gereken saygıya özen gösterirler.

  Üniversite hayatı boyunca alınan bilgi ve becerileri insanlık yararına kullanırlar.

  Laboratuvar ve atölye çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarlar.

  Üniversitemiz fiziksel mekanlarında çeşitli demirbaş eşyalara veya sarf malzemelere zarar vermezler.

  Kütüphaneden faydalanırken belirlenen kurallara uyum gösterirler.

  Grup çalışmalarında arkadaşlarının emekleri üzerinden not almak üzere çalışmalara katılmadan not alma ve çıkar sağlama yoluna gitmezler.

  Yakınlarından (doktor ebeveyn veya akrabalardan) sağlık raporu alarak sınavlara katılmama mazeretinde bulunmazlar.

  Bireysel faydaları için eğitim-öğretim mevzuatına uygun olmayan uygulamaların yapılmasını talep etmezler.

  Burs veya destek fonları için eksik-hatalı bilgi verip başkalarının hak kaybına neden olmazlar.