Ana Sayfa

ADAY ÖĞRENCİ

Hakkında

Öğrenci Dekanlığı, Haliç Üniversitesi Yönetim Kurulunun 19.09.2019 ve 2019/14-16 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Amacı; öğrencilerin üniversitedeki sorunlarını ilgili birimlerle iş birliği içerisinde çözüme kavuşturmak, akademik, mesleki ve kişisel potansiyellerini geliştirebilecek bir üniversite ortamı oluşturmaktır. Bununla beraber öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel gelişimlerini desteklemek, kurumsal aidiyet bilincini oluşturmak, üniversite yaşamını kolaylaştırmak, yaşadığı sorunlara etkin çözümler sunarak dinamik bir kampüsün oluşmasına katkı sağlamaktır.

Görevler

 • İlgili birimlerle iş birliği içerisinde öğrencilerin yaşadığı sorunları belirlemek ve çözüm üretilmesine yardımcı olmak
 • Öğrencilerin üniversite ortamına oryantasyonunu sağlayacak gerekli faaliyetlerin yapılmasına altyapı oluşturmak
 • Öğrencilerin akademik, mesleki ve kişisel potansiyellerini kullanabilecekleri bir üniversite ortamı oluşturmaya yönelik çalışmaları ilgili birimlerle gerçekleştirmek
 • Eğitim-öğretim alanında temel yetkinliklerin artırılması amacıyla ilgili birimlerle iş birliği yapmak
 • Çağın gerektirdiği öğrenme ortamlarının oluşturulması konusunda ilgili birimlerle iş birliği yapmak
 • Sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılığın artırılmasına yönelik faaliyetler yapmak veya yaptırmak
 • Kişisel ve toplumsal değer üretebilecek becerilerin kazanılmasıyla ilgili faaliyetler yapmak veya yapılmasıyla ilgili koordinasyon sağlamak
 • Öğrencileri üniversitenin akademik ve idari uygulamaları hakkında bilgilendirmek
 •  Üniversite bünyesinde düzenlenen etkinliklerin duyurulmasını sağlamak ve öğrencilerin bu etkinliklere katılımının arttırılması için gerekli tedbirleri almak
 • Öğrencilerin kurumsal aidiyetlerinin arttırılmasıyla ilgili çalışmalarda bulunmak
 • Öğrenci kulüplerine yönelik işlemlerde ilgili birimlere katkı sağlamak
 • Sağlık, kültür ve spora yönelik etkinliklerde ilgili birimlere yardımcı olmak
 • Öğrencilerle ilgili mevzuat çalışmalarında ilgili birimlere katkı sağlamak